TOP 5 DATA DỮ LIỆU 11-2023

Dữ liệu người tiêu dùng mua sắm online ở Bắc Giang (Tiki; Sendo;..)

Information type: shopping

Local: Bắc Giang

Data file number: 53125

Download link: Dữ liệu người tiêu dùng mua sắm online ở Bắc Giang

Dữ liệu hồ sơ xét tuyển đại học cao đẳng khu vực thành phố hồ chí minh . Bao gồm đầy đủ họ tên, số chứng minh nhân dân và một số thông tin khác.

Information type: giáo dục

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 12680700

Download link: data hsxt hsu.xlsx

Dữ liệu người đặt hàng online tại Hà Tĩnh (Shopee; Tiki;..)

Information type: shopping

Local: Hà Tĩnh

Data file number: 32918

Download link: Dữ liệu người đặt hàng online tại Hà Tĩnh

Dữ liệu người dân mua hàng online ở Cao Bằng (Lazada; Shopee;..)

Information type: shopping

Local: Cao Bằng

Data file number: 16833

Download link: Dữ liệu người dân mua hàng online ở Cao Bằng

Dữ liệu về sinh viên có mong muốn học tiếng anh về ielts tại khu vuecj HCM, phần thông tin bao gồm tên, số điện thoại đã xác minh

Information type: giáo dục

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 15908

Download link: Data sinh viên học Ielts TpHCM 2023 Q1.xlsx

Previous Post Next Post