TOP 5 DATA KHÁCH CÓ NHU CẦU THƯỜNG XUYÊN 11-2023

Dữ liệu 1000 khách hàng thường xuyên quan tâm đến bất động sản tại hải phòng trong đên nay

Information type: bất động sản

Local: Hải Phòng

Data file number: 2965522

Download link: Xuất file-18-9=12-13.xlsx

ds khách hàng thường xuyên đặt mua quần áo qua hệ thống lazada.

Information type: shopping

Local: Việt Nam

Data file number: 55238

Download link: 500 khach dat mua hang qua he thong.xlsx

Data 100 nữ thường xuyên đi spa tại hà nội phù hợp tư vấn làm đẹp, mỹ phâm,.... cập nhật tháng 1 .chúc ace khai thác tốt

Information type: data khác

Local: Hà Nội

Data file number: 115200

Download link: 100 KHÁCH HÀNG NỮ SP HN.xls

1356 khach hàng thường xuyên mua bất dộng sản cao cấp khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 57257

Download link: 1356 Khách hàng thường xuyên mua bất động sản cao cấp.xlsx

danh sách 397 khách hàng thường xuyên mua hàng, khách nói chuyện lịch sự, khách chuc moi nguoi tim duoc nguon data phu hop

Information type: data khác

Local: Việt Nam

Data file number: 167936

Download link: DXG TAI 2.xls

Previous Post Next Post