TOP 5 DATA MUA BĐS 11-2023

462 SĐT khách hàng mua BĐS Ecopark Mimosa Thảo Nguyên, Thủy Nguyên

Information type: bất động sản

Local: Hưng Yên

Data file number: 29518

Download link: Ecopark Mimosa thảo nguyên thủy nguyên .xlsx

578 Khách hàng mua BĐS CBRE TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - KHÁCH CHUẨN GIÀU

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 172032

Download link: 578 Khách hàng mua BĐS CBRE.xls

Danh sách 100 khách hàng mua BĐS biệt thự giá trên 1 triệu usd

Information type: bất động sản

Local: Việt Nam

Data file number: 20087

Download link: DSKH - MUA BIET THU.xlsx

data khách hàng tiềm năng mua BĐS tại Tp Hồ Chí Minh

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 51137

Download link: PS tuần 4_10 - 10_10.xlsx.ods

Data hơn 200 KH tại Hồ Chí Minh đã từng mua bđs Bình Dương, Vũng Tàu, Long An. KH đã từng đầu tư bđs

Information type: data khác

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 26876

Download link: DS KH Hồ Chí Minh.xlsx

Previous Post Next Post