TOP 5 DATA SẢN PHẨM 11-2023

hơn 5000 data khách hang gửi ngân hàng, ở thành phố hồ chí minh, là những khách hàng gửi tiết kiệm. sử dụng cho nhiều sản phẩm khác nhau

Information type: ngân hàng

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 1513984

Download link: DSKH NGAN HANG ACB GUI TIET KIEM 5.000.xls

Data đã mua sản phẩm bảo vệ sức khỏe: cốm trí não Gbrain Data bao gồm 2 tháng: 1,2 Khách đã mua hàng có khả năng mua thêm sản phẩm sữa non cho trẻ

Information type: sức khỏe

Local: Việt Nam

Data file number: 2561226

Download link: Data mua Cốm Trí não cho trẻ.xlsx

525 khách hàng đã mua sản phẩm thực phẩm chức năng sinh lý cho nam giới.

Information type: shopping

Local: Việt Nam

Data file number: 49957

Download link: Sinhly.xlsx

Data ngân hàng cho anh em sale chào các sản phẩm như bđs, xe hơi, bảo hiểm ....

Information type: ngân hàng

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 61810

Download link: 1000 data ngân hàng.xlsx

các khách hàng dự sự kiện ra mắt sản phẩm. Khai trương

Information type: data khác

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 205040

Download link: Bản sao của DOME Invitation - Event Agency Guest.xlsx

Previous Post Next Post