TOP 5 DATA KHÁCH HÀNG KIM CƯƠNG 12-2023

Danh sách khách hàng bạc, vàng, kim cương Viettel khu vực quận 4 tphcm

Information type: data khác

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 27806119

Download link: Q4 BAC VANG KIM CUONG.xlsx

Data khách hàng đầu tư dự án đảo kim cương của Novaland

Information type: bất động sản

Local: Việt Nam

Data file number: 21858

Download link: Canary - kim cương.xlsx

Data Đảo Kim Cương quận 2 khách hàng quan tâm bất động sản nhu cầu mua có sổ hồng. Có cả gmail tiện liên hệ qua gmail số đã lọc qua rồi

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 58164

Download link: 418587269-300-Số-KH-Đảo-Kim-Cương-Co-Cả-Mail.xlsx

Bora - kim cương. Danh sách khách hàng đầu tư căn hộ đảo kim cương quận 2

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 25939

Download link: Bora - kim cương.xlsx

742 khách hàng vip có thẻ kim cương visa acb tphcm

Information type: ngân hàng

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 175616

Download link: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 742 VIP CÓ THẺ KIM CƯƠNG VISA ACB TPHCM.xls

Previous Post Next Post