TOP 5 DATA SUN 12-2023

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG VIP ĐẦU TƯ DỰ ÁN SUNRISE BAY - ĐÀ NẴNG. KHÁCH HÀNG TƯƠNG ĐỐI DỄ TƯƠNG TÁC, CHÚC ANH EM THÀNH CÔNG

Information type: bất động sản

Local: Đà Nẵng

Data file number: 77094

Download link: Sunrise Bay -Đà Nẵng.xlsx

The Sun Avenue Quận 2 Tphcm

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 117275

Download link: The Sun Avenue Quận 2 Tphcm.xlsx

Danh sách khách hàng Sunrie Novaland - ở quận 7. Chúc anh em khai thác chuyển nhượng, cho thuê hiệu quả, còn trên 70%

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 113210

Download link: Sunrise City View Full 1300KH.xlsx

Data khách hàng sunrise Hồ Chí Minh từ V1-V6 chia sẻ mọi người

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 523025

Download link: SUNRISE CITY V1-V6 mới.xlsx

Data khách quan tâm dự án Sunrise City, đã lọc trùng số điện thoại và phân loại số điện thoại theo nhà mạng

Information type: bất động sản

Local: Việt Nam

Data file number: 148480

Download link: 466 KHÁCH HÀNG QUAN TÂM SUNRISE CITY.xls

Previous Post Next Post