TOP 5 DATA VAY 12-2023

Danh sachs 5432 khách hàng vay tín dụng FECREDIT có đầy đủ họ tên và số điện thoại. File được update từ nhân viên FE nên nét căng

Information type: ngân hàng

Local: Việt Nam

Data file number: 163696

Download link: DSKH-Credit.xlsx

Danh sách khãh hàng đi làm công ty có bảo hiểm y tế có nhu cầu vay

Information type: ngân hàng

Local: Việt Nam

Data file number: 24036

Download link: vay-bhyt-31.3.xlsx

Danh sách công ty có nhu cầu vay vốn, doanh thu dưới 11 tỉ

Information type: ngân hàng

Local: Hà Nội

Data file number: 173144

Download link: Data chủ doanh nghiệp có doanh thu dứoi 11 tỉ.xlsx

Data khách hàng lên hồ sơ ở tập đoàn tài chính ptf có nhu càu vay

Information type: ngân hàng

Local: Việt Nam

Data file number: 32491

Download link: DATA TÀI CHÍNH PTF THÁNG 5.xlsx

data 200 khách hàng tiềm năng cần vay vốn, data bao gôm đầy đủ đại chỉ. căn cước, sdt

Information type: ngân hàng

Local: Đồng Nai

Data file number: 46701

Download link: 200 khách hàng.xlsx

Previous Post Next Post