TOP 5 DATA BỆNH VIỆN 1-2024

Hơn 300 bác sỉ tại các bệnh viện ở Tp. HCM

Information type: sức khỏe

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 20818

Download link: Data Bác Sỉ.xlsx

Danh sách 200 bác sĩ và trưởng khoa các phòng khám, bệnh viện TPHCM

Information type: doanh nghiệp

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 54784

Download link: 200 Bac si.xls

danh sách 701 cán bộ công nhân viên của bệnh viện c đà nẵng, file data có đầy đủ họ và tên, thông tin địa chỉ, số điện thoại

Information type: sức khỏe

Local: Đà Nẵng

Data file number: 63116

Download link: BVC.xlsx

Danh sách thông tin các bệnh viện, các phòng ban trực thuộc liên quan đến công nghệ thông tin của các bệnh viện tại Hà Nội

Information type: sức khỏe

Local: Hà Nội

Data file number: 21747

Download link: 2. DanhSachCacBenhVienHN.xlsx

1400 doanh nghiệp và lãnh đạo đăng ký bệnh viện quốc tế FV quận 7

Information type: sức khỏe

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 573952

Download link: 1.400 thanh vien Benh Vien Quoc Te (FV) Q7 HCM.xls

Previous Post Next Post