TOP 5 DATA CHỨC VỤ 1-2024

281 data nhân sự có chức vụ cấp quản lý trở lên, đầy đủ tên, email, số điện thoại, tên doanh nghiệp

Information type: data khác

Local: Việt Nam

Data file number: 54814

Download link: Danh sach 281 giam doc, quan ly tai hcm.xlsx

Danh sách đo may đồng phục công nhân viên công ty cổ phần Dược Danapha. Danh sách bao gồm Tên, giới tính, chức vụ, Sđt

Information type: công nhân viên chức

Local: Đà Nẵng

Data file number: 24487

Download link: DANH SÁCH CBNV ĐO MAY BHLĐ 2023.xlsx

Số điện thoại nhân viên bưu chính trên cả nước, theo từng tỉnh. phân chia theo các khu vực khác nhau gồm tên chức vụ - sdt

Information type: công nhân viên chức

Local: An Giang

Data file number: 51277

Download link: Data bưu chính Việt Nam.xlsx

Tên công ty, Tên chủ doanh nghiệp, Chức vụ, Mobile, email

Information type: doanh nghiệp

Local: Việt Nam

Data file number: 55234

Download link: Data khách hàng.xlsx

12000 data khách hàng cấp cao chức vụ từ quản lý, trưởng phòng trở lên.

Information type: doanh nghiệp

Local: Việt Nam

Data file number: 3368960

Download link: 12.000 KH TU TRUONG PHONG TRO LEN-co email.xls

Previous Post Next Post