TOP 5 DATA KHÁCH ĐÃ MUA 2-2024

Danh sách khách đã mua dự án căn hộ Masteri M One quận 7 được update mới nhất

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 29251

Download link: M-ONE Căn hộ quận 7.xlsx

950 số khách mua river gate ở quận 4, TPHCM. Danh sách những khách hàng đã mua dự án River Gate bên quận 4, TPHCM. Gồm họ tên khách hàng, mã căn, địa chỉ, số điện thoại.

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 83088

Download link: Data khách mua dự án river gate quận 4 950 số.xlsx

386 khách hàng có hộ khẩu thành phố hồ chí minh đã mua ít nhất 1 căn hộ tại wilton

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 185856

Download link: DANH SACH CAN HO WILTON..xls

danh sách khách hàng vip đã mua và sử dụng căn hộ chung cư Sky Central - 176 công định

Information type: bất động sản

Local: Việt Nam

Data file number: 77809

Download link: 176 định công.xlsx

danh sách khách hàng đã mua nhà ở Quảng Ninh trong tháng 12 năm Canh Tý

Information type: data khác

Local: Quảng Ninh

Data file number: 18481

Download link: data khách hàng (Autosaved) (Autosaved).xlsx

Previous Post Next Post