TOP 5 DATA KHU VỰC HUYỆN 2-2024

Danh sách doanh nghiệp tại huyện Hoài Nhơn - Hoài Ân, Bình Định

Information type: doanh nghiệp

Local: Bình Định

Data file number: 25677

Download link: DS DOANH NGHIỆP Ở HUYỆN HOÀI NHƠN - HOÀI ÂN, TỈNH BÌNH ĐỊNH.xlsx

danh sách phụ huynh học sinh trường tiểu học nguyễn du thuộc xã gia kiệm huyện thống nhất tỉnh đồng nai.danh sách phụ huynh học sinh trường tiểu học nguyễn du thuộc xã gia kiệm huyện thống nhất tỉnh đồng nai

Information type: giáo dục

Local: Đồng Nai

Data file number: 49539

Download link: Import Leads Template.xlsx

Danh sách người chịu thuế thu nhập tại Quảng Nam, được chia theo các quận, huyện và thành phố trong khu vực. Danh sách hữu ích cho việc telesales tất cả các mặt hàng.

Information type: công nhân viên chức

Local: Quảng Nam

Data file number: 814825

Download link: Quang Nam Thu Nhap Cao.xlsx

1336 SĐT DOANH NGHIỆP ở địa bàn gia lai có thể khai thác về tài chính bán tài khoản doanh nghiệp xung quanh pleiku và quận huyện khác

Information type: doanh nghiệp

Local: Gia Lai

Data file number: 99605

Download link: moi sđt gia lai.xlsx

Danh sách lao động thất nghiệp về Hà Tĩnh trong Tổng hợp theo huyện thị Lượng lao động về địa phương tìm kiếm việc làm, đăng ký qua Sở lao động TBXH

Information type: data khác

Local: Hà Tĩnh

Data file number: 1316746

Download link: Danh sach lao dong ve Ha Tinh.xlsx

Previous Post Next Post