TOP 5 DATA SHOPHOUSE 2-2024

101 Shophouse (Richmond - Florita - Sky Center - Sài Gòn Mia - Melody Rescedences Âu Cơ - 9 View - 8x Plus - Lavita)

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 16572

Download link: 101 Shophouse (Richmond - Florita - Sky Center - Sài Gòn Mia - Melody Rescedences Âu Cơ - 9 View - 8x Plus - Lavita).xlsx

Data khách hàng mua bất độn sản greenbay. Bao gồm khu biệt thự, khu shophouse và khung cao tầng của các tòa trung cư tỏng khu vực

Information type: bất động sản

Local: Hà Nội

Data file number: 21296

Download link: GREENBAY.xlsx

Khách hàng đã mua shophouse ở TP HCM, các quận trung tâm

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 407375

Download link: KH mua shop house

Data khách hàng mới nhất mua biệt thự shophouse sungroup Phú Quốc

Information type: bất động sản

Local: Kiên Giang

Data file number: 48638

Download link: 20-data-danh-sach-khach-hang-moi-nhat-mua-biet-thu-shophouse-sungroup-phu-quoc.xlsx

Danh sách khách hàng mua shophouse Grand World của Vin Gruop có hộ khẩu ở Hồ Chí Minh: bao gồm đầy đủ số điện thoại, email, địa chỉ

Information type: bất động sản

Local: Kiên Giang

Data file number: 17824

Download link: Data khách hàng - HCM PKD.xlsx

Previous Post Next Post