TOP 5 DATA TẬP ĐOÀN 2-2024

250 tập đoàn tại việt nam, có tên giám đốc và số điện thoại 0604

Information type: doanh nghiệp

Local: Việt Nam

Data file number: 97475

Download link: 250 TẬP ĐOÀN VN.xlsx

Danh sách 800 khách hàng mua dự án 8x Plus do tập đoàn Hưng Thịnh làm chủ đầu tư

Information type: bất động sản

Local: Việt Nam

Data file number: 41602

Download link: 355890027-8xplus.xlsx

data-danh-sach-khach-hang-moi-nhat-mua-can-ho-the-sun-avenue-novaland-quan-2 (Autosaved) Của Tập đoàn Novaland

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 33863

Download link: data-danh-sach-khach-hang-moi-nhat-mua-can-ho-the-sun-avenue-novaland-quan-2 (Autosaved).xlsx

Khách hàng đầu tư dự án bất động sản nghĩ dưỡng thuộc tập đoàn FLC

Information type: bất động sản

Local: Việt Nam

Data file number: 309147

Download link: Data Nghỉ Dưỡng Tập Đoàn FLC.xlsx

Danh sách 531 số của dự án do tập đoàn Novaland phát triển - Aquacity phân khu Phoenix Central được cập nhật mới nhất từ chủ đầu tư.

Information type: bất động sản

Local: Đồng Nai

Data file number: 63917

Download link: Aquacity-Phoenix Central.xlsx

Previous Post Next Post