TOP 5 DATA CÓ NHU CẦU MUA 3-2024

Danh sách khách hàng đăng ký vay tiền mặt và mua trả góp của FEcredit

Information type: ngân hàng

Local: An Giang

Data file number: 207409

Download link: AN GIANG 22.5.xlsx

khách hàng nữ mua hàng online trên shoppe, đầy đủ thông tin liên lạc của khách hàng, sản phẩm mua và số tiền thanh toán bên vận chuyển VNPOST tiết kiệm

Information type: shopping

Local: Việt Nam

Data file number: 630933

Download link: 6K DATA SHOPPEE FULL TT NEW.xlsx

1700 danh sách khách hàng mua căn hộ Diamond Riverside quận 8

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 100134

Download link: City Gate 2.xlsx

Data khách hàng có nhu cầu mua căn hộ Merita Khang Điền, chưa mua

Information type: bất động sản

Local: Việt Nam

Data file number: 38196

Download link: MERITA-Khang-Điền.xlsx

Data Khách hàng quan tâm và mua căn hộ West Gate - An Gia trung tâm hành chính Bình Chánh

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 15388

Download link: Data KH quan tâm căn hộ West Gate - Bình Chánh.xlsx

Previous Post Next Post