TOP 5 DATA KHÓA HỌC 3-2024

Data có các HR và các Leader trong nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM. Các Khách hàng đang có nhu cầu mua khóa học để cải thiện kỹ năng cho họ và mang lại lợi ích cho công ty. Data được cập nhật vào ngày

Information type: công nhân viên chức

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 47499

Download link: Data khách hàng Agency.xlsx

Danh sách kế toán viên, nhân viên tài chính quan tâm tới khóa học kế toán, quản trị. Danh sách được thu thập tháng 4

Information type: công nhân viên chức

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 29504

Download link: Data Quan tâm kế toán quản trị.xlsx

Danh sách nhân viên kế toán quan tâm các khóa học kế toán tài chính, quản trị. Danh sách được thu thập tháng 2

Information type: công nhân viên chức

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 19580

Download link: Data kế toán viên.xlsx

Danh sách nhân viên kế toán, phòng tài chính có quan tâm tới khóa học về kế toán chuyển đổi IFRS, được thu thập tháng 3

Information type: công nhân viên chức

Local: Hà Nội

Data file number: 23064

Download link: Data IFRS.xlsx

Danh sách mua khóa học Tiếng Anh Toeic Online (có tên, sdt, email)

Information type: giáo dục

Local: Việt Nam

Data file number: 24390

Download link: Danh sách học viên đăng lý khóa học Tiếng Anh Toeic Online (có tên, sdt, email).xlsx

Previous Post Next Post