TOP 5 DATA KHU CÔNG NGHIỆP 3-2024

300 công ty tại các khu công nghiệp toàn quốc, bao gồm số điện thoại và email liên hệ

Information type: doanh nghiệp

Local: Việt Nam

Data file number: 51973

Download link: 300 CTY TOÀN QUỐC.xlsx

Danh sách doanh nghiệp ở Khu Công Nghiệp Bắc Ninh - Hành chính nhân sự (có email, dt)

Information type: doanh nghiệp

Local: Bắc Ninh

Data file number: 254820

Download link: Danh sách doanh nghiệp KCN Bac Ninh-02.xlsx

Khu Công Nghiệp Điềm thụy Thái Bình

Information type: doanh nghiệp

Local: Thái Bình

Data file number: 47104

Download link: Khu Công Nghiệp Điềm thụy Thái Bình.xls

danh sách các công ty nằm trong các khu công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai.

Information type: doanh nghiệp

Local: Đồng Nai

Data file number: 64072

Download link: DANH SACH CAC CONG TY TRONG KCN TINH DONG NAI.xlsx

Information type:

Local:

Data file number:

Download link:

Previous Post Next Post