TOP 5 DATA PHAN THIẾT 3-2024

193 số khách hàng mua villa novaworld phan thiết, bình thuận, khu florida 1, khu 7, dự án novaworld phan thiết, của novaland

Information type: bất động sản

Local: Bình Thuận

Data file number: 18394

Download link: data phan thiet.xlsx

560 khách hàng mua dự án đất nền Queen Pearl Mũi né , phan thiết ,

Information type: bất động sản

Local: Bình Thuận

Data file number: 98822

Download link: DANH SÃ-CH QUEEN 1 560 N_N.xlsx

Sealink Phan Thiết Bình Thuận

Information type: bất động sản

Local: Bình Thuận

Data file number: 22937

Download link: Sealink Phan Thiết Bình Thuận.xlsx

data khách hàng quan tâm đến dự án nova world phan thiết

Information type: bất động sản

Local: Bình Thuận

Data file number: 20579

Download link: nova world phan thiết.xlsx

Data khách hàng chạy quảng cáo ra của dự án Novaworld Phan Thiết đã telesale để phân loại độ quan tâm của khách hàng

Information type: bất động sản

Local: Bình Thuận

Data file number: 54416

Download link: Khách hàng quan tâm Novaworld Phan Thiết.xlsx

Previous Post Next Post