TOP 5 DATA MUA BÁN CĂN HỘ 4-2024

Danh sách chủ hộ mua căn hộ Madison Thi Sách Quận 1 của Novaland

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 18195

Download link: MADISON-2.xlsx

Danh sách khách hàng mua căn hộ BOTANICA Novaland tháng 8

Information type: bất động sản

Local: Việt Nam

Data file number: 402830

Download link: BOTANICA. MỚI -Hồng Hà -Tân Bình.xlsx

data filliz verde quận 2 có thông tin khách hàng số điện thoại và mã căn hộ

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 219006

Download link: DATA FELIZ 01.08.xlsx

Data vip 1400 khách hàng mua căn hộ dự án Aqua City đảo phượng hoàng, chủ đầu tư Novaland, phân khu THe Suite, vị trí tỉnh Đồng Nai

Information type: bất động sản

Local: Đồng Nai

Data file number: 48833

Download link: Aqua City SUITE.xlsx

Data 500 khách hàng mua căn hộ An Gia-The Sóng Vũng tàu. Data được cập nhật vào tháng 7 .

Information type: bất động sản

Local: Bà Rịa - Vũng Tàu

Data file number: 34031

Download link: 500-KH-MUA-CAN-HO-AN-GIA-THE-SONG.xlsx

Previous Post Next Post