TOP 5 DATA MUA HÀNG 4-2024

Thông tin người mua hàng online tại Nam Định (Lazada; Shopee;..)

Information type: data khác

Local: Nam Định

Data file number: 32740

Download link: Thông tin người mua hàng online tại Nam Định

du liệu khach hàng mua hàng usa, bao gom token, so dien thoai, state, tổng cộng 8090 khach hang mua sam trong

Information type: shopping

Local: Việt Nam

Data file number: 739220

Download link: 8,089 USA opt in email & Phone leads from a Marketing platform..xlsx

ds 312 khách hàng vip thường xuyên mua hàng shoppe. muốn cùng nhau chia sẻ.

Information type: shopping

Local: Việt Nam

Data file number: 35460

Download link: kh vip mua hang shoppe.xlsx

Dữ liệu người mua hàng online ở Tiền Giang (Sendo; Shopee;..)

Information type: shopping

Local: Tiền Giang

Data file number: 30396

Download link: Dữ liệu người mua hàng online ở Tiền Giang

Khách hàng Vip nhận quà tặng khi mua hàng trên 2 triệu

Information type: shopping

Local: Việt Nam

Data file number: 103603

Download link: Khách hàng nhận quà tại AEON

Previous Post Next Post