TOP 5 DATA TIỀN GỬI 4-2024

Data tiền gửi techcombank 63 tỉnh 450.000 tài khoản

Information type: bất động sản

Local: Việt Nam

Data file number: 17787397

Download link: Data tiền gửi techcombank 63 tỉnh.xlsx

1000 Khách hàng có tiền gửi tại Ngân Hàng ACB Tân Bình, Thủ Đức

Information type: ngân hàng

Local: Việt Nam

Data file number: 91673

Download link: ACB 02.10.xlsx

Data Tiet Kiem Bắc Giang Có đầy đủ thông tin, số điện thoại, họ tên, địa chỉ , ngày sinh, số tiền gửi. loại data có tài chính cực lớn của Tỉnh Bắc Giang

Information type: ngân hàng

Local: Bắc Giang

Data file number: 50444

Download link: Tiet Kiem Bac Giang P1.xlsx

Số điện thoại khách hàng có tiền gửi trên 5 tỷ tại ngân hàng. giúp cho các bạn bán hàng xác định rõ được tệp khách phân loại nhận diện khách hàng

Information type: ngân hàng

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 81335

Download link: Data ngaan hangf 5 ty.xlsx

3000 data khách hàng có tiền gửi ngân hàng Hồ Chí Minh, mới khai thác 40%, tỉ lệ nghe máy cao, chúc anh em khai thác tốt

Information type: ngân hàng

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 219320

Download link: 5_6336581284348823786.xlsx

Previous Post Next Post