TOP 5 DATA BỆNH VIỆN, BỆNH NHÂN 5-2024

data khách hàng thành viên vip của bệnh viện tại tp hồ chí minh

Information type: sức khỏe

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 21921

Download link: danh-sach-khach-hang-thanh-vien-vip-benh-vien-fv-hcm-phan-1.xlsx

Danh sách 200 bác sĩ và trưởng khoa các phòng khám, bệnh viện TPHCM

Information type: doanh nghiệp

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 54784

Download link: 200 Bac si.xls

Dưới đây là DANH SACH về hơn data 170 doanh nghiệp và cơ sở bệnh viện nhiều hơn y tế và cơ sở chuyên khoa của cả nước gồm ĐT và mail

Information type: sức khỏe

Local: Việt Nam

Data file number: 98816

Download link: Y Tế - Bệnh Viện Và Cơ Sở Chuyên Khoa.xls

Danh sách khách hàng mua gói đăng kí xét nghiệm Gen và các bệnh về Gen trước khi kết hôn trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Information type: sức khỏe

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 21161

Download link: Data Bệnh Viên - Tài.xlsx

danh sách 701 cán bộ công nhân viên của bệnh viện c đà nẵng, file data có đầy đủ họ và tên, thông tin địa chỉ, số điện thoại

Information type: sức khỏe

Local: Đà Nẵng

Data file number: 63116

Download link: BVC.xlsx

Previous Post Next Post