TOP 5 DATA GREEN 5-2024

1611 Eco Green Mega Mall Or Ecogreen City Nguyễn Xiển Thanh Trì Hà Nội

Information type: bất động sản

Local: Hà Nội

Data file number: 404992

Download link: 1611 Eco Green Mega Mall Or Ecogreen City Nguyễn Xiển Thanh Trì Hà Nội.xls

Data khách hàng sở hữu căn hộ Eco Green quận 7 toà M2 và H12

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 223418

Download link: EcoGreen - HR12 & M2.xlsx

tổng hợp khách hàng mua dựa án green park tại quảng ninh

Information type: bất động sản

Local: Quảng Ninh

Data file number: 71680

Download link: Green Park Hà Phong..xls

Danh sách khách hàng mua Biệt Thự tại Green Bay - Hà Nội. chúc ah em khai thác tốt data nhé

Information type: bất động sản

Local: Hà Nội

Data file number: 25899

Download link: DS BT VH GREEN BAY.xlsx

Đây là data khách hàng vip ở khu vực phía Tây, cụ thể là khách hàng mua dự án Eco Green ở Quận 7, Summer ở Quận Tân Phú, Asiana ở Quận Bình Tân

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 29577

Download link: KH VIP KHU TÂY.xlsx

Previous Post Next Post