TOP 5 DATA KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU 6-2024

kh tương tác qua kênh chạy quảng cáo. có nhu cầu đầu tư hoặc tìm hiểu thông tin đến đất nền khu vực Bình Phước

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 20873

Download link: chiến dịch khách hàng lọc quảng cáo.xlsx

1000 danh sách khách có nhu cầu tài chính tại Bình Dương đã được check đầy đủ cho anh em có nhu cầu tài chính ngân hàng

Information type: ngân hàng

Local: Bình Dương

Data file number: 127122

Download link: DATA KHÁCH 9.11.2019.xlsx

Data khách hàng Đà Nẵng có nhu cầu mua BDS miền Trung

Information type: bất động sản

Local: Đà Nẵng

Data file number: 28074

Download link: data truc.xlsx

data khách hàng citygym , cái thẻ gói và hạn mức mở của khách hàng , đã test thử các số đều liên lạc được . ai có nhu cầu có thể sử dụng

Information type: sức khỏe

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 3781151

Download link: List CRM213.xlsx

Data khách hàng đã từng vay vốn ở các công ty tài chính ở tỉnh bắc giang Đã bao gồm họ và tên số điện thoại Khách hàng có nhu cầu cao có thể gọi telesale

Information type: ngân hàng

Local: Bắc Giang

Data file number: 18369

Download link: Bắc giang 29.xlsx

Previous Post Next Post