TOP 5 DATA TIÊU DÙNG 6-2024

30k khách hàng tài chính tốt, tiêu dùng từ 20tr/ tháng

Information type: data khác

Local: Hà Nội

Data file number: 1595251

Download link: DATA HN 30k Khach tai chinh cao HN.xlsx

Data người tiêu dùng đi chợ online ở Quảng Trị (Shopee; Tiki;..)

Information type: shopping

Local: Quảng Trị

Data file number: 21822

Download link: Data người tiêu dùng đi chợ online ở Quảng Trị

Thông tin người tiêu dùng mua sắm online ở Hà Nam (Tiki; Sendo;..)

Information type: shopping

Local: Hà Nam

Data file number: 22877

Download link: Thông tin người tiêu dùng mua sắm online ở Hà Nam

Danh sách người tiêu dùng mua sắm online ở Sơn La (Lazada; Sendo;..)

Information type: shopping

Local: Sơn La

Data file number: 31636

Download link: Danh sách người tiêu dùng mua sắm online ở Sơn La

Số lượng 100 số khách hàng có nhu cầu vay vốn tín chấp tiêu dùng. Có cccd. Vay rớt hồ sơ bên fe. Nhưng không có nợ xấu. Hh

Information type: ngân hàng

Local: Việt Nam

Data file number: 16972

Download link: Book1.xlsx

Previous Post Next Post