TOP 5 DATA CẦU GIẤY 1-2023

1

50 khách hàng có nhu cầu và quan tâm đến căn hộ tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, ......

Information type: bất động sản

Local: Hà Nội

Data file number: 30585

Download link: khách hàng có nhu cầu căn hộ cầu giấy.xlsx

2

463 Trung Hòa Nhân Chính Cầu Giấy Hà Nội P2

Information type: bất động sản

Local: Hà Nội

Data file number: 325905

Download link: 463 Trung Hòa Nhân Chính Cầu Giấy Hà Nội P2.xlsx

3

224 Chelsea Park Tower Cầu Giấy Hà Nội

Information type: bất động sản

Local: Hà Nội

Data file number: 24909

Download link: 224 Chelsea Park Tower Cầu Giấy Hà Nội.xlsx

4

184 29t2 Kđt Đông Nam Trần Duy Hưng Cầu Giấy Hà Nội

Information type: bất động sản

Local: Hà Nội

Data file number: 59392

Download link: 184 29t2 Kđt Đông Nam Trần Duy Hưng Cầu Giấy Hà Nội.xls

5

173 N09 B1 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

Information type: bất động sản

Local: Hà Nội

Data file number: 43520

Download link: 173 N09 B1 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội.xls

Previous Post Next Post