TOP 5 DATA THỦ DẦU MỘT 1-2023

1

danh sách phụ huynh học sinh tiểu học và trung học cơ sở khu vực Thủ Dầu Một, Bình Dương

Information type: giáo dục

Local: Bình Dương

Data file number: 474329

Download link: DATA PHỤ HUYNH THỦ DẦU MỘT BÌNH DƯƠNG.xlsx

2

Data tổng hợp hộ kinh doanh hộ gia đình có thu nhập tốt sử dụng mạng vinaphone tại Thủ Dầu Một Bình Dương

Information type: #data

Local: Bình Dương

Data file number: 544727

Download link: Data TDM Vina.xlsx

3

Data tổng hợp khách hàng chủ doanh nghiệp tài chính tốt sử dụng mạng Viettel tại Thủ Dầu Một Bình Dương

Information type: #data

Local: Bình Dương

Data file number: 655372

Download link: Data TDM Viettel.xlsx

4

Hơn 200 data KH đã từng đầu tư bđs, KH đang ở khu vực Thủ Dầu Một - Bình Dương, KH quan tâm bđs khu vực Bình Dương

Information type: #data

Local: Bình Dương

Data file number: 17485

Download link: DS Thu dau 1.xlsx

5

3400 số phhs mầm non tại Thủ Dầu Một Tỉnh Bình Dương và Thành Phố Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai. Có thông tin đầy đủ của ba và mẹ

Information type: #data

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 589925

Download link: Bình Dương - Copy.xlsx

Previous Post Next Post