TOP 5 DATA CHUẨN 2-2023

Danh sách chuẩn dự án Royal City với đầy đủ họ tên, số điện thoại, email

Information type: bất động sản

Local: cả nước

Data file number: 431473

Download link: danh sach chuan royal city.xlsx

data khách hàng mua Vinhome smart city . bộ data chuẩn gồm cả khách đã chốt và khách chưa chốt, ddataa nét 80%

Information type: bất động sản

Local: cả nước

Data file number: 23854

Download link: Bản sửa đổi ngày 27.xlsx

data the manor chuẩn , được cật nhật mới nhất vào tháng 1 data bao gồm các chủ nhà căn hộ của tòa the manor hà nội , mỹ đình 1

Information type: bất động sản

Local: Hà Nội

Data file number: 276125

Download link: data the manor.xlsx

data khách hàng dự án căn hộ Park view quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh update. chuẩn thông tin chính chủ. cám ơn

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 38978

Download link: 485 - PARK VIEW.xlsx

10k khách hàng hay mua sắm online , số phù hợp cho telesale . Khách hàng hay mua sắm toàn quốc . Số chuẩn

Information type: shopping

Local: cả nước

Data file number: 2356116

Download link: 10k khach hang mua sam online.xlsx

Previous Post Next Post