TOP 5 DATA THU NHẬP CAO 2-2023

1

Danh sách khách hàng có thu nhập cao trên 20 triệu/tháng, hơn 1000 dollar. Đối tượng khách hàng dễ tư vấn nhiều lĩnh vực đầu tư khác nhau

Information type: công nhân viên chức

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 5463552

Download link: 22000 Thu Nhap 1000usd Tphcm.xls

2

danh sách 4600 nhân viên thu nhập cao trên 30 triệu mỗi tháng

Information type: công nhân viên chức

Local: cả nước

Data file number: 315178

Download link: 4600 nhan vien thu nhap cao.xlsx

3

Data 1100 danh sách khách hàng có mức thu nhập cao tại thành hà nội phù hợp tư vấn bất động sản, tôi mới mua về tháng 2

Information type: bất động sản

Local: Hà Nội

Data file number: 517632

Download link: 1.100 THU NHẬP CAO HN.xls

4

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG LĨNH VỰC KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG TẠI TP HỒ CHÍ MINH CÓ THU NHẬP CAO

Information type: #data

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 1144320

Download link: DANH SACH KH LINH VUC KIEN TRUC VA XAY DUNG.xls

5

Danh sách 900 doanh nghiệp kinh doanh thu nhập cao . Chủ yếu là tại Đà Nẵng

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: Đà Nẵng

Data file number: 55956

Download link: 900 data Khách hàng Thu nhập cao.xlsx

Previous Post Next Post