TOP 5 DATA ĐẠI HỌC 2-2023

1

Danh sách cán bộ công nhân viên trường đại học hồng bàng chi nhánh tphcm

Information type: công nhân viên chức

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 356864

Download link: DANH SACH CBCNV DAI HOC HONG BANG 590.xls

2

Data Khóa mới nhất của Đại Học Đông Á Thành Phố Đà Nẵng được cung cấp bởi Bộ phận tuyển sinh Đại Học Đông Á Đà Nẵng

Information type: giáo dục

Local: Đà Nẵng

Data file number: 103952

Download link: Dữ liệu SV.xlsx

3

danh sách 285 sinh viên sinh năm 2000 khoa công nghệ thông tin đại học giao thông vận tải hà nội

Information type: giáo dục

Local: Hà Nội

Data file number: 86270

Download link: 285 sinh viên công nghệ thông tin giao thong van tai Hà Nội.xlsx

4

Danh sách 80 Sinh Viên có thành tích xuất sắc của trường Đại Học Đà Nẵng.

Information type: giáo dục

Local: Đà Nẵng

Data file number: 16366

Download link: Data Danh Sách 80 Sinh Viên Tiêu Biểu Của Đà Nẵng.xlsx

5

161 sinh viên đại học BK HN, bao gồm họ tên, ngày sinh, số điện thoại

Information type: giáo dục

Local: Hà Nội

Data file number: 20990

Download link: Class sinh viên.xlsx

Previous Post Next Post