TOP 5 DATA ĐẤT NỀN 2-2023

2000 data khách hàng đã giao dịch sản phẩm đất nền Bình Phước tập đoàn Cát Tường

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 207668

Download link: 2000-cuoi (1).xlsx

Đất Nền Thế Kỷ Quận 2 Tphcm

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 27136

Download link: Đất Nền Thế Kỷ Quận 2 Tphcm.xls

kh tương tác qua kênh chạy quảng cáo. có nhu cầu đầu tư hoặc tìm hiểu thông tin đến đất nền khu vực Bình Phước

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 20873

Download link: chiến dịch khách hàng lọc quảng cáo.xlsx

269 Đất Nền Phú Xuân P2 Nhà Bè Tphcm

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 107008

Download link: 269 Đất Nền Phú Xuân P2 Nhà Bè Tphcm.xls

danh sách khách hàng đâu tư của nhân viên hương , quan tâm bất động sản đất nền

Information type: bất động sản

Local: Bình Dương

Data file number: 100864

Download link: Danh-Sach-Khach-Hang NV Hương (1).xls

Previous Post Next Post