TOP 5 DATA GIÁO DỤC 2-2023

1

539 data của trường tiểu học Dương Hà, khu vực Hà Nội, Data giáo dục hệ tiểu học

Information type: giáo dục

Local: Hà Nội

Data file number: 147968

Download link: TH DƯƠNG HÀ -539.xls

2

Danh sách cán bộ công nhân viên công ty giáo dục hoàng gia tphcm

Information type: công nhân viên chức

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 31232

Download link: DANH SACH CBCNV Cong TY GIAO DUC HOANG GIA.xls

3

Danh bạ phòng giáo dục của các Huyện và Tỉnh của Sở giáo dục Tỉnh Quảng Nam

Information type: giáo dục

Local: Quảng Nam

Data file number: 631168

Download link: Danh bạ Phòng GDĐT_QUẢNGNAM.pdf

4

DATA 300 PHỤ HUYNH HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ VĂN VIỆT. PHÙ HỢP VỚI SẢN PHẨM VỀ GIÁO DỤC, KHOÁ HỌC TIẾNG ANH, KHOÁ HỌC ONLINE CHO BÉ

Information type: giáo dục

Local: cả nước

Data file number: 34315

Download link: DATA PHỤ HUYNH TRƯỜNG THCS LÊ VĂN VIỆT.xlsx

5

380, quản lí cấp cao ngành dầu khí và giáo dục đâò tạo, hồ chí minh,

Information type: công nhân viên chức

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 40956

Download link: QL dau khi + GDDT.xlsx

Previous Post Next Post