TOP 5 DATA SAIGON 2-2023

1

Danh sách 248 khách hàng mua căn hộ SaigonMia TP Hồ Chí Minh mới nhất

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 53950

Download link: 1-can-ho-saigon-mia.xlsx

2

Saigon Airport Plaza 250 Tân Bình Tphcm

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 202240

Download link: Saigon Airport Plaza 250 Tân Bình Tphcm.xls

3

Saigon Mia P6 Gui Ban Lai Bình Chánh Tphcm

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 14914

Download link: Saigon Mia P6 Gui Ban Lai Bình Chánh Tphcm.xlsx

4

Danh sach 600 khach hang da mua va so huu can ho saigon riverside tai ho chi minh

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 206708

Download link: Q7 saigonriveside.xlsx

5

1000 Khách hàng sở hữu căn hộ saigon Mia được chọn lọc các căn cao cấp

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 58765

Download link: sai gon mia.full.1050.xlsx

Previous Post Next Post