TOP 5 DATA CÔNG NGHỆ 2-2023

1

Danh sách thông tin các bệnh viện, các phòng ban trực thuộc liên quan đến công nghệ thông tin của các bệnh viện tại Hà Nội

Information type: #data

Local: Hà Nội

Data file number: 21747

Download link: 2. DanhSachCacBenhVienHN.xlsx

2

Đây là danh sách sinh viên khoa Công nghệ trường Đại học Nông Lâm thái nguyên

Information type: giáo dục

Local: Thái Nguyên

Data file number: 497664

Download link: Danh sach SV HK 1 (Bản cập nhật)_DHCN - K15.xls

3

danh sách 285 sinh viên sinh năm 2000 khoa công nghệ thông tin đại học giao thông vận tải hà nội

Information type: giáo dục

Local: Hà Nội

Data file number: 86270

Download link: 285 sinh viên công nghệ thông tin giao thong van tai Hà Nội.xlsx

4

1000 data khách hàng dùng dịch vụ ở thẩm mỹ viện hàn quốc công nghệ hiện đại

Information type: #data

Local: cả nước

Data file number: 105915

Download link: dataaa khách hàng dùng dịch vụ của thẩm mỹ viện hàn việt să.xlsx

5

Data sơ khoa học công nghệ Tỉnh Quảng Nam data có đầy đủ các phòng ban của Sở

Information type: #data

Local: Quảng Nam

Data file number: 21019

Download link: Sở_KHĐT.xlsx

Previous Post Next Post