TOP 5 DATA ONLINE 2-2023

1

Data khách shopping online ở Đồng Tháp (Lazada; Tiki;..)

Information type: #data

Local: Đồng Tháp

Data file number: 29034

Download link: Data khách shopping online ở Đồng Tháp

2

Thông tin người đi chợ online tại Kiên Giang (Tiki; Lazada;..)

Information type: #data

Local: Kiên Giang

Data file number: 56466

Download link: Thông tin người đi chợ online tại Kiên Giang

3

KH có nhu cầu vay tín chấp, đăng ký thông tin online. KH tiềm năng có thu nhập tốt

Information type: ngân hàng, tín chấp

Local: cả nước

Data file number: 22658

Download link: Data 1000-1200.xlsx

4

Thông tin khách mua sắm online ở Lào Cai (Sendo; Shopee;..)

Information type: #data

Local: Lào Cai

Data file number: 34327

Download link: Thông tin khách mua sắm online ở Lào Cai

5

Danh sách toàn bộ khách hàng tự đăng ký tham gia lớp học online để tìm hiểu về đầu tư chứng khoán

Information type: chứng khoán

Local: cả nước

Data file number: 91350

Download link: Danh_sácg_21 (Autosaved).xlsx

Previous Post Next Post