TOP 5 DATA BÌNH PHƯỚC 3-2023

1

Danh sach khach hang quan tam dự án đất nền Cát Tường Phú Hưng - Bình Phước

Information type: bất động sản

Local: Bình Phước

Data file number: 1903509

Download link: Datakhachhang - Cat tuong Phu Hung.xlsx

2

khách hàng quan tâm và có nhu cầu đầu tư bất động sản đất nền khu vực bình phước

Information type: bất động sản

Local: Bình Phước

Data file number: 18165

Download link: kh quan tâm bds bình phước.xlsx

3

2000 data khách hàng đã giao dịch sản phẩm đất nền Bình Phước tập đoàn Cát Tường

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 207668

Download link: 2000-cuoi (1).xlsx

4

kh tương tác qua kênh chạy quảng cáo. có nhu cầu đầu tư hoặc tìm hiểu thông tin đến đất nền khu vực Bình Phước

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 20873

Download link: chiến dịch khách hàng lọc quảng cáo.xlsx

5

200 khách hàng quan tâm đất nền bình dương, bình phước

Information type: bất động sản

Local: Bình Dương

Data file number: 17348

Download link: 07-06.xlsx

Previous Post Next Post