TOP 5 DATA XÂY DỰNG 3-2023

1

DAnh sách nhận cổ tức bao gồm chưa lưu ký và đã lưu ký công ty cổ phần xây dựng 525

Information type: chứng khoán

Local: cả nước

Data file number: 47191

Download link: Danh sách nhận cổ tức.xlsx

2

1000 Giám Đốc Công Ty Xây Dựng Đà Nẵng

Information type: #data

Local: Đà Nẵng

Data file number: 309248

Download link: 1000 Giám Đốc Công Ty Xây Dựng Đà Nẵng.xls

3

DANH SÁCH 200 KHÁCH HÀNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH HỖN HỢP, XÂY DỰNG TẠI TPHCM 01

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 24367

Download link: 200 KH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG.xlsx

4

7000 doanh nghiệp xây dựng . các công ty trên địa bàn hcm

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 1490341

Download link: 7000 cong ty vlxd hcm.xlsx

5

10 ngàn doanh nghiệp xây dựng và bất động sản - Toàn Quốc

Information type: bất động sản

Local: cả nước

Data file number: 4005888

Download link: 10000 CONG TY XAY DUNG DIA OC VN.xls

Previous Post Next Post