TOP 5 DATA MUA HÀNG ONLINE 3-2023

1

113,000 Mua hàng online

Information type: shopping

Local: cả nước

Data file number: 10727648

Download link: 113,000 Mua hàng online.xlsx

2

Hơn 200 KH thường xuyên mua hàng online về thời trang

Information type: shopping

Local: cả nước

Data file number: 19240

Download link: Data khách hàng thường xuyên mua online.xlsx

3

500 data khách hàng mua hàng online tại siêu thị bigc. Trong đó có sản phẩm sữa vinamilk. Data dùng để sale online rất tốt.

Information type: shopping

Local: cả nước

Data file number: 26087

Download link: Data - khách hàng mua sữa.xlsx

4

khách hàng mua hàng online sản phẩm thời trang, mỹ phẩm

Information type: shopping

Local: Hà Nội

Data file number: 43758

Download link: GHN 19.04, chieu, chuan.xlsx

5

Dữ liệu người mua hàng online ở Tiền Giang (Sendo; Shopee;..)

Information type: shopping

Local: Tiền Giang

Data file number: 30396

Download link: Dữ liệu người mua hàng online ở Tiền Giang

Previous Post Next Post