TOP 5 DATA TP HỒ CHÍ MINH 3-2023

1

Trường TH Vàm Cỏ Đông Quận 8 TP Hồ Chí Minh

Information type: giáo dục

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 134840

Download link: TH Vàm Cỏ Đông Quận 8 TP Hồ Chí Minh.xlsx

2

Trường Tiểu học Tam Bình Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh

Information type: giáo dục

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 43579

Download link: dữ liệu phụ huynh Tiểu học Tam Bình Thủ Đức HCM

3

Trường TH Lê Đình Chinh Quận 5 TP Hồ Chí Minh

Information type: giáo dục

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 105197

Download link: TH Lê Đình Chinh Quận 5 TP Hồ Chí Minh.xlsx

4

danh sach data khach hàng chung cu tại Dự án Masteri Thảo Điền, Đường Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 400896

Download link: MasteriTower1-Occupants.xls

5

Trường TH Bắc Hải Quận 10 TP Hồ Chí Minh

Information type: giáo dục

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 113874

Download link: TH Bắc Hải Quận 10 TP Hồ Chí Minh.xlsx

Previous Post Next Post