TOP 5 DATA TÍN DỤNG 3-2023

1

khách hàng lĩnh vực chứng khoán cho vay tín dụng bất động sản và nhiều lĩnh vực khác

Information type: chứng khoán

Local: cả nước

Data file number: 577024

Download link: danh_sach_quet 3200 SO.xls

2

2000 sđt mở thẻ tín dụng ngân hàng techcombank phục vụ anh em khai thác

Information type: ngân hàng, tín chấp

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 95700

Download link: 2000 sdt tin dung techcombank.xlsx

3

1001 viettel tín dụng, thẻ đáo hạn, Khu vực Hà Nôi, ngày 15/11

Information type: ngân hàng, tín chấp

Local: Hà Nội

Data file number: 166032

Download link: 1001 Viettel- Hà Nội.xlsx

4

Danh sách 30000 người có nhu cầu tín dụng tại TPHCM do mình mua, đầy đủ thông tin

Information type: #data

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 2886509

Download link: VFS_TPF_01_0108C.xlsx

5

danh sách 500 khách hàng có sử dụng thẻ tín dụng tại thành phố hồ chí minh

Information type: ngân hàng, tín chấp

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 22728

Download link: DANH SACH 500 KHACH HANG CO THE TIN DUNG TPBANK O TPHCM.xlsx

Previous Post Next Post