TOP 5 DATA NHU CẦU VAY 3-2023

1

Danh sách khách hàng có nhu cầu vay tiền đầy đủ thông tin họ tên ngày sinh và số chứbg minh nhân dân

Information type: ngân hàng, tín chấp

Local: cả nước

Data file number: 65186

Download link: FILE1225_144115_ty^.^.xlsx

2

KH có nhu cầu vay tín chấp, đăng ký thông tin online. KH tiềm năng có thu nhập tốt

Information type: ngân hàng, tín chấp

Local: cả nước

Data file number: 22658

Download link: Data 1000-1200.xlsx

3

Danh sách khách hàng có nhu cầu vay vốn đầy đủ thông tin họ tên số cccs, địa chỉ

Information type: ngân hàng, tín chấp

Local: cả nước

Data file number: 16585

Download link: FE-1812-CAT-1.xlsx

4

Data khách hàng có nhu cầu vay vốn làm việc tại các công ty tphcm

Information type: ngân hàng, tín chấp

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 114382

Download link: data.pdf

5

Danh sách công ty có nhu cầu vay vốn, doanh thu dưới 11 tỉ

Information type: ngân hàng, tín chấp

Local: Hà Nội

Data file number: 173144

Download link: Data chủ doanh nghiệp có doanh thu dứoi 11 tỉ.xlsx

Previous Post Next Post