TOP 5 DATA THANH HÓA 3-2023

1

Danh sách tổng hợp 175 khách hàng bất động sản tại Thành Phố Thanh Hóa, được ghi chú qua nhiều năm của 1 nhân viên BDS, đã lọc đầu số điện thoại ra. tiện dùng cho việc chạy ad

Information type: bất động sản

Local: Thanh Hóa

Data file number: 21182

Download link: 175 khách hàng bất động sản tại Thanh Hóa.xlsx

2

danh sách 241 công nhân viên, bệnh nhân, lãnh đạo tại bệnh viện tỉnh Thanh Hóa

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: Thanh Hóa

Data file number: 28707

Download link: Cán bộ nhân viên bệnh viện tỉnh Thanh Hóa.xlsx

3

2000 data khách hàng gửi tiết kiệm taih thanh hóa, đủ thông tin liên lạc, địa chỉ và số dư tiết kiệm

Information type: ngân hàng, tín chấp

Local: Thanh Hóa

Data file number: 210778

Download link: 2000 data khách gửi tiết kiệm.xlsx

4

Danh sách khách hàng shopping online ở Thanh Hóa (Lazada; Shopee;..)

Information type: #data

Local: Thanh Hóa

Data file number: 62985

Download link: Danh sách khách hàng shopping online ở Thanh Hóa

5

Danh sách 2400 khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng Techcombank khu vực Thanh Hóa

Information type: ngân hàng, tín chấp

Local: Thanh Hóa

Data file number: 201796

Download link: 2400 data tiết kiệm Thanh Hóa.xlsx

Previous Post Next Post