TOP 5 DATA DIAMOND 4-2023

Danh sách khách hàng thuộc block B dự Án Diamond Riverside ,Quận 8,được cập nhất cuối

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 77319

Download link: DS CƯ DÂN NHẬN NHÀ BLOCK B..xlsx

KHÁCH HÀNG VIP DIAMOND GỬI TIỀN NGÂN HÀNG TECHCOM BANK

Information type: ngân hàng, tín chấp

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 26148

Download link: KHÁCH HÀNG VIP DIAMOND GỬI TIỀN NGÂN HÀNG TECHCOM BANK.xlsx

700 Khách Hàng Thân Thiết Diamondplaza TPHCM

Information type: #data

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 124416

Download link: 700 Khách Hàng Thân Thiết Diamondplaza TPHCM.xls

1700 danh sách khách hàng mua căn hộ Diamond Riverside quận 8

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 100134

Download link: City Gate 2.xlsx

1.100 KHACH HANG THAN THIET DIAMOND PLAZA, khu vực thành phố hồ chí minh, phù hợp sale lĩnh vực bảo hiểm, kinh tế tài chính, ngân hàng, bất động sản

Information type: #data

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 233984

Download link: 1.100 KHACH HANG THAN THIET DIAMOND PLAZA.xls

Previous Post Next Post