TOP 5 DATA VINHOME 4-2023

1

Danh sách khách hàng tiềm năng sử dụng Bất động sản Vinhomes. Chúc anh em sử dụng data thành công.

Information type: bất động sản

Local: cả nước

Data file number: 289890

Download link: Data KT VinHome CentralPark.xlsx

2

Danh sách khách hàng tiềm năng đã mua căn hộ vinhome tại Hải Phòng

Information type: bất động sản

Local: Hải Phòng

Data file number: 37879

Download link: 2-data-danh-sach-khach-hang-moi-nhat-mua-nha-php-biet-thu-vinhomes-haiphong.xlsx

3

data KH quan tam va dau tu du an vinhomes central park vingroup phan 3

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 23281

Download link: Danh-Sach-Khach-Hang-Vinhomes-Central-Park-Phan-3.xlsx

4

data khach hàng mua vinhomes marina thành phố hải phòng cập nhập ngay 13/04.thich hop cho các ban chao ban bât động sản hải phong

Information type: #data

Local: Hải Phòng

Data file number: 189529

Download link: 04-1138 VINHOME MARINA HẢI PHÒNG (1).xlsx

5

Data tòa Park 3, Vinhome Central Park, Bình Thạnh,Hồ Chí Minh

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 38196

Download link: Park 3 Vinhome Central Park.xlsx

Previous Post Next Post