TOP 5 DATA NEW 4-2023

1

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN NHƠN HỘI NEW CITY, KHÁCH RẤT DỄ TƯƠNG TÁC CHÚC ANH EM MAY MẮN

Information type: bất động sản

Local: cả nước

Data file number: 15681419

Download link: nhơn hội newcity.xlsx

2

33 Newlife Bình Chánh TPHCM

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 12740

Download link: 33 Newlife Bình Chánh TPHCM.xlsx

3

9000 khách hàng bị đau dạ dày toàn quốc , số quét và new, số khách đã sd thuốc

Information type: sức khỏe

Local: cả nước

Data file number: 579546

Download link: 9300 khách hàng bị dạ dày toàn quốc.xlsx

4

data khách hàng mua dự án New Galaxy, Dĩ An, Bình Dương

Information type: bất động sản

Local: Bình Dương

Data file number: 67411

Download link: New galaxy bd.xlsx

5

540 KHÁCH MUA CĂN HỘ ĐỨC LONG NEWLAND - QUẬN 8

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 467457

Download link: 540 KHÁCH MUA CĂN HỘ ĐỨC LONG NEWLAND - QUẬN 8.xlsx

Previous Post Next Post