TOP 5 DATA ĐỦ THÔNG TIN 4-2023

1

300 khách hàng có nhu cầu vay tín chấp đầy đủ thông tin họ tên, cmnd, sđt

Information type: ngân hàng, tín chấp

Local: cả nước

Data file number: 177359

Download link: mirae.21.9.xlsx

2

Danh sách khách hàng có nhu cầu vay tiền có đầy đủ thông tin....

Information type: ngân hàng, tín chấp

Local: cả nước

Data file number: 216997

Download link: 3p.15.11.xlsx

3

3900 khách hàng gửi tiết kiệm tại TP HCM, mã số 403 khách gửi tiết kiệm cao đủ thông tin khách hàng, họ tên, số điện thoại, địa chỉ nhà, số tiền gửi tiết kiệm

Information type: ngân hàng, tín chấp

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 848384

Download link: SỐ_403_DANH_SÁCH_3900_KH_GỬI_TIẾT_KIỆM_TẠI_NGÂN_HÀNG_VIETTINBANK.xls

4

tổng hợp đầy đủ thông tin khách hàng đã mua căn hộ The Everich, có tên, số điện thoại, địa chỉ.

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 74752

Download link: CH_Everich.xls

5

2000 data khách hàng gửi tiết kiệm taih thanh hóa, đủ thông tin liên lạc, địa chỉ và số dư tiết kiệm

Information type: ngân hàng, tín chấp

Local: Thanh Hóa

Data file number: 210778

Download link: 2000 data khách gửi tiết kiệm.xlsx

Previous Post Next Post