TOP 5 DATA NƯỚC NGOÀI 4-2023

1

danh sách khách hàng là các nhà lãnh đạo của công ty nước ngoài tại việt nam phù hợp sale bds

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 74240

Download link: DSKH Lanh Dao Cty Nuoc Ngoai tai TpHCM 265 (1).xls

2

2800 doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 1201152

Download link: 2.800 DOANH NGHIEP 100% VON NUOC NGOAI HCM.xls

3

50 giám đốc người nước ngoài làm việc tại Bình Dương

Information type: #data

Local: Bình Dương

Data file number: 16769

Download link: 50 Giam doc nguoi nuoc ngoai tai binh duong.xlsx

4

data KH 2800 doanh nghiệp đầu tư vốn nước ngoài tại TP.HCM

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 1195008

Download link: 2.800 DOANH NGHIEP 100_ VON NUOC NGOAI HCM.xls

5

Data khách hàng nhận tiền kiều hối từ nước ngoài gửi về

Information type: ngân hàng, tín chấp

Local: Hà Nội

Data file number: 25316

Download link: Data 1-HN,HP,HD,BN.xlsx

Previous Post Next Post