TOP 5 DATA NHÂN SỰ 4-2023

Danh sách 2000 nhân sự đang làm việc và sống tại Đồng Nai

Information type: công nhân viên chức

Local: Đồng Nai

Data file number: 79780

Download link: DNai2.xlsx

nhân sự doanh nghiệp tại quy nhơn bình định. có số cmnd và số điện thoại

Information type: #data

Local: Bình Định

Data file number: 19487

Download link: data trinh.xlsx

Danh sách doanh nghiệp ở Khu Công Nghiệp Bắc Ninh - Hành chính nhân sự (có email, dt)

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: Bắc Ninh

Data file number: 254820

Download link: Danh sách doanh nghiệp KCN Bac Ninh-02.xlsx

281 data nhân sự có chức vụ cấp quản lý trở lên, đầy đủ tên, email, số điện thoại, tên doanh nghiệp

Information type: #data

Local: cả nước

Data file number: 54814

Download link: Danh sach 281 giam doc, quan ly tai hcm.xlsx

Data 300 nhân sự nghành IT của TP Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Hà Nội

Information type: công nhân viên chức

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 33819

Download link: 300 nhân sự nghành IT.xlsx

Previous Post Next Post