TOP 5 DATA SẢN PHẨM 4-2023

data 100 khách hàng vay vốn FE tại ĐÀ NẴNG, ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN, CÓ CMND SDT, TÊN SẢN PHẨM,... phù hợp cho các bạn sale ngân hàng hoặc công ty tài chính

Information type: ngân hàng, tín chấp

Local: Đà Nẵng

Data file number: 15420

Download link: DN FE.xlsx

data tiểu đường 120 số cho mọi người tham khảo, tư vấn khách hàng đặc biệt là tư vấn bán sản phẩm về mảng tiểu đường, khách do mình trọn lọc rất ok

Information type: sức khỏe

Local: cả nước

Data file number: 57710

Download link: 100k td 0223.xlsx

2000 khách hàng đã mua sản phẩm gia dụng bóng đèn tích điện toàn quốc.

Information type: shopping

Local: cả nước

Data file number: 87870

Download link: 7.xlsx

data vận chuyển của bưu cục cho mọi người dễ dàng khai thác, khách hàng nữ gồm dịa chỉ và sđt khách hàng, tên khách hàng, sản phẩm dễ dàng tư vấn

Information type: shopping

Local: cả nước

Data file number: 3672549

Download link: 2900 so.xlsx

data 200 giáo viên tiểu học tỉnh trà vinh, dành cho ae bán các sản phẩm giáo dục cho Tiểu học, data mới cập nhật

Information type: giáo dục

Local: Trà Vinh

Data file number: 17875

Download link: GVTH trà vinh.xlsx

Previous Post Next Post