TOP 5 DATA THANH XUÂN 4-2023

1

2657 Royal City Thanh Xuân Hà Nội

Information type: bất động sản

Local: Hà Nội

Data file number: 1255936

Download link: 2657 Royal City Thanh Xuân Hà Nội.xls

2

433 Chung cư Nhà ở xã hội Cán bộ chiến sĩ Bộ Công an 282 Nguyễn Huy Tưởng Thanh Xuân Hà Nội

Information type: bất động sản

Local: Hà Nội

Data file number: 403968

Download link: 433 Chung cư Nhà ở xã hội Cán bộ chiến sĩ Bộ Công an 282 Nguyễn Huy Tưởng Thanh Xuân Hà Nội.xls

3

500 data chủ hộ HApulico, quận Thanh Xuân, Hà Nội. dung lượng 75KB

Information type: bất động sản

Local: Hà Nội

Data file number: 76503

Download link: 6. 500 Chủ hộ Hapulico.xlsx

4

2000 bất động sản mặt phố, mặt tiền, cho thuê mua bán tại thanh xuân hà nội

Information type: bất động sản

Local: Hà Nội

Data file number: 401963

Download link: 508_DS 2.000 TAI SAN THANH XUAN.xlsx

5

86 Nhà Lk 90 Nguyễn Tuân Thanh Xuân Hà Nội

Information type: bất động sản

Local: Hà Nội

Data file number: 51269

Download link: 86 Nhà Lk 90 Nguyễn Tuân Thanh Xuân Hà Nội.xlsx

Previous Post Next Post