TOP 5 DATA DỮ LIỆU 5-2023

1

Dữ liệu người dân mua sắm online ở Đắk Nông (Lazada; Shopee;..)

Information type: shopping

Local: Đắk Nông

Data file number: 7084

Download link: Dữ liệu người dân mua sắm online ở Đắk Nông

2

Dữ liệu người tiêu dùng mua hàng online tại Bắc Ninh (Shopee; Sendo;..)

Information type: shopping

Local: Bắc Ninh

Data file number: 64689

Download link: Dữ liệu người tiêu dùng mua hàng online tại Bắc Ninh

3

Dữ liệu họ tên và Số điện thoại Học sinh THPT tỉnh Bình Thuận

Information type: giáo dục

Local: Bình Thuận

Data file number: 156160

Download link: DTHT.xls

4

Dữ liệu người mua hàng online ở Tiền Giang (Sendo; Shopee;..)

Information type: shopping

Local: Tiền Giang

Data file number: 30396

Download link: Dữ liệu người mua hàng online ở Tiền Giang

5

Dữ liệu data campus trung học phổ thông, đầu vào năm 1 cao đẳng đại học cập nhật ngày 29/04 tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Information type: giáo dục

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 520531

Download link: TrSiThach_29.04_P.TS - DATA CAMPUS TOUR.xlsx

Previous Post Next Post